Axiom discs.png

Axiom

Axiom Discs blir produsert av MVP og anvender samme Overmold Technology. Som konsept skulle diskene vær mer farefylte og ha fokus på det estetiske. Uten å gå på kompromiss med kvaliteten

*OVER SES ETT UTVALG AV Axiom Discs PLASTTYPER,

ALLE MOLDS KAN ANSKAFFES