Westside.png

*OVER SES ETT UTVALG AV Westside Discs PLASTTYPER,

ALLE MOLDS KAN ANSKAFFES

Westside

Westside tilbyr en håndfull kvalitetsdisker. Dette gjøres i samarbeid med Latitude64 og Dynamic Discs. Til sammen utgjør de ”trioligy”. Spillere som er sponset av en av disse merkene, kan fritt velge mellom de andre molds.